A projekt rövid leírása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 69,9 MFt támogatást ítélt meg a HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet közösen beadott, EUREKA_15-12016-0024 azonosító számú pályázatra. Ennek köszönhetően 2016. április 1.-i dátummal a HEPENIX Kft és az MTA SZTAKI konzorciális együttműködésével egy 24 hónapos projekt vette kezdetét INTRO4.0 néven.

A német kormány által indított ipari digitalizációs folyamat, az IPAR 4.0 egy új ipari technológiai korszakot vetít elénk, amelyben a kiber-fizikai elemek és azok rendszerei az élet valamennyi területét áthatják. A projekt tartalmában az IPAR4.0 technológiák bevezetésének elősegítésére keres megoldásokat, az ipari vállalatok, elsősorban a KKV-k felkészülését segíti majd elő, hiszen még csak most fogalmazódnak meg azok a technikai, erkölcsi, gazdasági elvárások, konformancia-kritériumok, amelyek keretet jelenthetnek az ún. „smart kiber-fizikai” termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez és kialakulásához.

A nemzetközi EUREKA pályázati formában a külföldi partnerek munkáját a német koordinátor Karlsruhe Institute of Technology (KIT) fogja össze, mely szorosan együttműködik a két magyar partnerrel. Megismerve a német technológia-transzfer, technológia-bevezetés serkentésére kidolgozott megoldásokat, feladataink között szerepel a magyar sajátosságok és tapasztalatok beágyazása. Úgy a hazai projektvezető HEPENIX Kft-nél, mint az MTA SZTAKI-ban, kidolgozásra kerülnek olyan alkalmazási környezetek, ún. „USE-CASE” megoldások, amelyeket más KKV-k környezetében is érdemes lehet megvalósítani.

Az INTRO 4.0 ennek a technológiának a tudományos alapokon történő bevethetőségét készíti elő, megteremtve a felkészítési, felkészülési metodikát, azt letesztelve felgyorsítja a bevezethetőséget, mihamarabbi hasznosulást készítve elő ezzel.