Műszaki szolgáltatás
felsőfokon

FET deko

Célberendezés a Paksi Atomerőműben működő főköri elzáró tolózár házának dekontaminálására.

Külön berendezés dekontaminálja a ház alsó, ill. a felső részét. A fotókon az alsó házrészben dolgozó gépnek a házba benyúló részei láthatók.

A többihez hasonlóan ez a robot is számítógéppel vezérelt, és elektrokémiai technológiával dekontaminál.

A főköri szivattyú házához képest a főköri elzáró tolózár házának a geometriája sokkal összetettebb, és kevesebb hely van a berendezés elhelyezésére (felső kép), a mozgások megvalósítására. Ezért kellett a fotókon látható berendezésen három dekontamináló fejet kialakítani (középső kép).

A H1 jel a ház felső hengeres részét és a vezetőbordák belső felületét, a H2 jel a benyúló csonkok külső hengeres felületét, a G jel pedig a gömbi felületrészeket dekontaminálja. A három fejjel sikerült elérni, hogy a robot e tagolt házfelület kb. 70 %-át bejárja, és letisztítsa. A megmaradó felületek nagyobb részének kézi dekontaminálása is igen nehezen megoldható vagy megoldhatatlan, mert nem lehet hozzáférni.

A dekontaminálás során a kezelőnek kell gondoskodnia a ház alján felgyűlő elektrolit időnkénti kiszívatásáról. Amennyiben üzemzavar nem következik be, a kezelőnek a dekontaminálás folyamatába más módon nem kell beavatkoznia. A mködés ellenőrzésére két figyelő kamera van a berendezésen, és a kezelő munkáját a gépre telepített vezetékes távbeszélő készülék is segíti.

A dekontamináló fejet a pneumatika hengerek légrugóként szorítják a falhoz, biztosítva ezáltal a házfelület geometriai pontatlanságainak a kompenzálását. Az automata berendezés teljes dekontaminálási ideje folyamatos mködés esetén: 3,5 óra. Egy ház dekontaminálásához szükséges elektrolit: 20-25 l.

A főköri elzáró tolózár felső házrészének a dekontaminálását végző berendezés a felső képen látható. A munkavégző egységet a felső házrészbe kell helyezni, majd az egészet elektrolitfürdőbe kell meríteni. A berendezésnek ez a része ugyancsak automatikusan működtethető Az elektrokémiai módszerrel történő dekontaminálás ideje kevesebb, mint fél óra. A kezelő sugárterhelése minimális.